HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

1,600,000đ 600,000đ 63% GIẢM
Môn: Vật Lý Đại Cương Cấp độ: Lớp 11 / Lớp 12 Video: 35 bài giảng Thời lượng: 940 phút

GIỚI THIỆU

[1]  Lương Duyên Bình (Chủ biên): Vật lý Đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 267 trang.

[2] Lương Duyên Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng: Bài tập Vật lý Đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 199 trang.

 [3] Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang: Vật lý Đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, ĐH Bách Khoa Hà nội, 2000, 467 trang.

[4] Trần Ngọc Hợi (Chủ biên), Phạm Văn Thiều: Vật lý Đại cương các nguyên lý và ứng dụng, tập 1: Cơ học và Nhiệt học, NXB Giáo dục, 2006, 511 trang.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương Phần Cơ (các định luật Newton, các định lý liên quan như động lượng, mômen động lượng, động năng, thế năng, Các định luật bảo toàn…), Nhiệt (chuyển động hỗn loạn của các phân tử, quá trình biến đổi nhiệt cơ bản: đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt và ứng dụng trong động cơ nhiệt…) làm cơ sở để sinh viên học các môn kỹ thuật. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức của Vật lý vào việc giải quyết một số mô hình bài toán thực tế của chuyên ngành, các công nghệ, kỹ thuật Vật lý ứng dụng...

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
35 bài giảng
940 phút
691 phút
26 phút


17 phút


25 phút


23 phút

33 phút

23 phút


Tài liệu
23 phút


30 phút

35 phút


25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thanh Nghị, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội